Kontaktuppgifter

Oravais Turf

Gullbackvägen 73
66840 Pensala

FO-nummer: 2459991-9

Försäljning av rullgräsmattor

Patrik Norrgård
050 301 1757
myynti@oravaisturf.fi

Skötselprodukter

Gräsmatssgödsel och bevattningskristaller för gräsmattor

Mika Nurminen
040 137 9858

Mera info:
 https://www.novarbo.fi/fi/lannoitteet.html 

Ta kontakt!