Kontaktuppgifter

Oravais Turf

Gullbackvägen 73 66840 Pensala FO-nummer: 2459991-9

Försäljning av rullgräsmattor

Patrik Norrgård 050 301 1757 patrik@oravaisturf.fi

Skötselprodukter

Gräsmatssgödsel och bevattningskristaller för gräsmattor

Mika Nurminen
040 137 9858

Mera info:
www.schetelig.com

Ta kontakt!